Norway

Kan man få til fred med en mafiastat?Kanskje har Vesten misforstått Russland. Det er ikke stor grunn til optimisme.


Source link

Related Articles

Back to top button